Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Investera i snygg solenergi – se framtidens lösningar

Soltech Energy Snygga Solceller
”Redan sedan starten har vi utvecklat snygga lösningar för elproduktion som är en naturligt integrerad del av byggnaden, något som marknaden uppskattat," säger Soltechs VD Stefan Ölander. Taket är försett med solcellspanelen ShingEl.
ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice
Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 28 aug. 2019

Lösningar för att ta tillvara på energi från solen genom tak och fasader utvecklas snabbt och nästa generations solcellslösningar är redan verklighet. Dessa solceller är inte bara effektiva och allt mer prisvärda, utan också riktigt estetiskt tilltalande.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Emissionen är avslutad.

Nasdaq First North-listade Soltech Energy är ett av bolagen i framkant när det gäller att ta fram dessa lösningar. För att klara av intresset och hålla upp sin snabba expansion genomför nu bolaget en företrädesemission för att ta in 98 Mkr med möjlighet att utnyttja en övertilldelningsoption på upp till 46 Mkr.

Att sälja estetiskt tilltalande lösningar har varit en av Soltechs bärande idéer.
”Redan sedan starten har vi utvecklat snygga lösningar för elproduktion som är en naturligt integrerad del av byggnaden, något som marknaden uppskattat. Våra produkter ersätter till exempel betongpannor, plåttak eller fasader av olika material”, säger Stefan Ölander, VD och grundare, och fortsätter:

”Vi är helt övertygade att marknaden inom kort kommer att domineras av snygg solenergi – inte utanpåliggande solcellspaneler som hittills varit standard.”

Soltech Energy Stefan Ölander Emission

Soltech Energys VD Stefan Ölander.

Tre snygga lösningar 

Soltech har i dag tre lösningar som effektivt producerar solenergi och samtidigt är estetiskt tilltalande

Soltech ShingEl är en integrerad solcellspanel i byggnaden, som erbjuder samma byggmått som fem pannor i bredd av ”standarden” Benders Carisma. ShingEl är en del av klimatskalet på fastigheten och fungerar även som takpanna, utan att det krävs extra tillbehör. Därmed kan taket producera el, utan att ägaren behöver kompromissa eller göra avkall på vare sig funktion eller utseende.

ANNONS
Soltech Energy Snygga Solceller

ShingEl är både gjort av hållbart material och har en snygg design.

Soltech Roof fungerar på samma sätt som ShingEl, men här är takpannorna dubbelt så stora. Den här estetiskt tilltalande solcellspanelen är designad och konstruerad för att ersätta traditionella takpannor genom att helt integreras i taket och samtidigt vara en del av byggnadens klimatskal. Oavsett om man renoverar eller bygger nytt är Soltech Roof tänkt att vara ett optimalt alternativ för den som inte vill ha utanpåliggande solceller. Taket är lika enkelt att lägga som traditionella tak.

Soltech Energy Emission Snygga Solceller

Soltech Roof fungerar som ShingEl men har dubbelt så stora takpannor.

Soltech Facade är en solcellslösning för fasaden som ersätter andra material som tegel, plåt, puts eller fasadskivor. Soltech Facade monteras precis som andra fasadmaterial med en ventilerad luftspalt. Den här lösningen är mycket kostnadseffektiv och gör att man för ett marginellt högre pris vid sidan fasaden även får el producerad. Därmed nås en kort återbetalningstid.

Soltech Energy Emission

Solcellsfasaden Soltech Facade alstrar energi hela tiden. Den går att få i många olika färger och strukturer.

Soltech Energy Emission Snygga Solceller

Soltech Energy har försett det här parkeringshuset i Vallastaden, Linköping, med sin energiproducerande fasad.

Läs mer: Gyllene tillfälle investera i ny folkaktie

Erbjudandet i korthet (Teckningsperioden är avslutad)

Företrädesemission i Soltech Energy AB (publ). Välkommen att teckna via länkar nedan.

Emissionsbelopp vid fullteckning: 98 MSEK, motsvarande 8 172 423 aktier, före emissionskostnader.
Övertilldelningsemission: Vid stort intresse kan styrelsen besluta om övertilldelning om max 46 MSEK, motsvarande 3 840 000 aktier.
Företräde: Sju befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie.
Teckning utan företräde: Ja, med subsidiär rätt eller via ev. övertilldelningsemission.
Emissionskurs: 12 SEK per aktie.
Sista dag för handel inkl. rätt att delta: 18 augusti 2020.
Avstämningsdag: 20 augusti 2020.
Teckningstid: 24 augusti 2020 till 7 september 2020.
Handel med teckningsrätter: 24 augusti 2020 till 3 september 2020.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar

ANNONS

 

ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS