Livsdal vill ta vara på det märkbara intresset av luftrenare, men har bromsats in av att marknaden nästan har frusit fast. Därför har de valt att förlänga sin teckningsperiod.  

ANNONS

– Det paradoxala är att samtidigt som många inser behovet av en luftrenare som bland annat kan stoppa virus, inklusive Covid-19, så har skräcken på finansmarknaden haft en paralyserande effekt, vilket gjort att vår emission inte blivit fulltecknad.

Vi väljer därför att förlänga emissionstiden, då vi behöver ytterligare rörelsekapital för att i största möjliga mån kunna ta tillvara på det stora intresset som finns för luftrenare, säger Andreas Murray, en av Livsdals grundare och styrelseordförande i bolaget.

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 240 000 aktier och och uppgår till högst 20,4 Mkr.
Teckningskurs: 85 kr per aktie.
Teckningsperiod: 15 juni – 26 juni 2020
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 32,43 procent av företaget efter emissionen.

Teckna med BankID
Anmälningssedel
Informationsmemorandum

Investerarträffar
För att inte bidra med ytterligare spridning av Coronaviruset kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] för att boka en tid.

ANNONS
ANNONS

Du kan även lyssna på grundarna Tobias och Andreas Murray på bolagets hemsida.

Besök Livsdals hemsida