Cancer är en av världens främsta dödsorsaker. Förra året dog nära tio miljoner människor och varje år kostar cancer över 10 000 miljoner kronor. Ett svenskt börsbolag har en viktig pusselbit – och bolaget växer snabbt, vilket gör att det finns goda förutsättningar att aktien dubblas i värde inom ett år.

Med egenutvecklade AI-baserade mjukvaror för bättre dataanalys, diagnostik och behandling inom ett flertal cancerområden, är bolaget väl positionerade för en positiv kursutveckling.

I Emergers senaste uppdraganalys bedöms bolaget ha en uppsida på över 100 procent.

Nasdaq First North-listade Qlucores metoder är inom flera områden världsledande inom sitt område.

Bolagets AI-baserade mjukvara kan snart användas världen över för att hjälpa till vid diagnostisering och behandling av olika former av cancer.

”Med över 80 miljoner kronor i kassan och ett börsvärde på 75 miljoner kronor bör bolagets tidigare bottennotering (15 kronor i september 2022) vara bakom dem”, skriver Emergers och fortsätter:

”Vi behåller vår värdering på 34–46 kronor inom 12 till 24 månader vilket ger utrymme för kraftig uppsida mot dagens värde.”

ANNONS
ANNONS

Tre primära triggers

Emergers lyfter fram tre utlösande faktorer för den väntade kursökningen. Bolaget erbjuder två mjukvarupaket, där Qlucore Insights redan används inom forskning.

Det andra paketet, Qlucore Diagnostics, ska användas vid cancerdiagnostik inom vården.

Qlucore Diagnostics genomgår just nu en ansökningsprocess för att godkännas för användning. Om den processen blir framgångsrik så kan det vara en stark trigger.

Nya licensavtal för Qlucore Insights, som redan används av över 200 kunder globalt, är en annan händelse som kan utlösa ett en ökad värdering.

Slutligen skulle en första försäljning av Qlucore Diagnostics vara en tredje trigger för den förväntade värdeökningen.

Snabb tillväxt vid godkänd mjukvara

Skulle bolagets programvara godkännas för att användas vid diagnostik i vården så bedömer Emergers att det finns goda skäl att motivera en kurs mellan 34 och 46 kronor inom 24 månader, jämfört med dagens värdering på 18,95 kronor.

”Bolagets plattform går snabbt att skala upp och man har som mål att den ska användas på 70 till 100 labb runt om i världen redan 2028. Det skulle ge Qlucore en omsättning på omkring 300 miljoner kronor med en marginal på 40 procent”, skriver Emergers i sin uppdragsanalys.

Tidiga på marknaden

Kommersialiseringen inleddes redan för tio år sedan. Då med fokus på lösningar för dataanalys inom akademiska institutioner och läkemedelsbolagens forskningsavdelningar.

Vid det är laget är analysprogramvaran väl etablerad och används av över 200 kunder i mer än 25 länder.

Precisionsdiagnostik är en viktig förutsättning för införandet av precisionsmedicin som ofta kallas för “individuellt anpassad medicin”.

Precisionsdiagnostik är då ett diagnostiskt test som används för den här typen av medicin.

Qlucores produkter underlättar samtidigt användandet av standardiserade laboratorieflöden och kan därmed bidra till att sänka kostnaden vid utförandet av diagnostiska tester.

Läs mer om Qlucore: Svensk mjukvara ska förhindra hjärt- & kärlsjukdomar [Dagens PS]