Stigande börs och fastighetspriser gjorde att svenskarna var rekordrika i det fjärde kvartalet. Det visar SEB Sparbarometer för det fjärde kvartalet. Det var dock före coronaviruset lade sorti på börssentimentet. Tillgångarna steg till rekordhöga 22 000 miljarder kronor.

ANNONS

Under det fjärde kvartalet ökade nettoförmögenheten i hushållen med 2,6 procent eller 457 miljarder kronor, visar bankens beräkningar. Hushållens nysparande uppgick till 52 miljarder kronor, vilket var en nedgång från förra kvartalet då siffran var 64 miljarder.

”2019 var ett urstarkt år för de svenska hushållen förmögenhet. I absoluta tal ökade bruttoförmögenheten med mer än 2 300 miljarder kronor vilket är den största tillväxten vi någonsin sett under ett kalenderår. I procent var ökningen 11,6 procent vilket är den största uppgången sedan 2014. Under det fjärde kvartalet var det i första hand den starka aktieutvecklingen som drev uppgången och för första gången ser vi nu en samlad förmögenhet på över 22 000 miljarder kronor”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållens skulder ökade med 59 miljarder kronor under det fjärde kvartalet till totalt 4 438 miljarder kronor. Skuldökningstakten ökar något (1,3 procent) jämfört med förra kvartalet (1,1 procent) och hushållen når sin högsta skuldnivå någonsin.

Efter nio kvartal i rad med avtagande ökningstakt på årsbasis så bryts den trenden under fjärde kvartalet. Istället vände tillväxten uppåt. Bostadslånen är den stora parten och svarar för 78 procent av de samlade skulderna.

ANNONS
ANNONS

”Under ett par års tid har skuldökningstakten sjunkit stadigt och är nu under fem procent på årsbasis. Det är dock intressant att vi under fjärde kvartalet 2019 återigen ser en liten ökning. Det blir viktigt att fortsätta följa detta för att se om det är ett trendbrott uppåt eller bara ett hack i kurvan. I nuläget förväntar vi oss inga ytterligare bolånerestriktioner från myndigheterna men skulle lånetakten åter växla upp kan läget förstås förändras”, säger Jens Magnusson.