Affärstidningen Dagens Industri stuvar om i portföljen efter höstens stora kursras.

ANNONS

Dagens Industri lanserade för ett år sedan en långsiktig aktieportfölj bestående av tio aktier
med låg risk och en placeringshorisont på tio år som ska ge innehavaren en god nattsömn till en liten arbetsinsats. Portföljen har under året givit en avkastning inklusive utdelningar på 12 procent, vilket är något under SIX Return index som ökat 13 procent. Det förklaras av kursraset för H&M det senaste året. Tidningen gör nu en förändring i portföljen. Klädbolaget H&M utgår ur portföljen och ersätts av skogsbolaget SCA. Det framgår av onsdagens utgåva av tidningen.

Portföljen består nu av industribolagen Atlas Copco, Assa Abloy och Autoliv, fastighetsbolagen Fabege och Castellum, investmentbolagen Investor och Lundbergs, Handelsbanken, skogsbolaget SCA samt tobaksbolaget Swedish Match.

Portföljen har en genomsnittlig direktavkastning på 2,6 procent och värderas i genomsnitt till p/e 21, vilket är relativt högt. Samtidigt är kvaliteten på bolagen hög, den genomsnittliga avkastningen på eget kapital ligger på 26 procent.

ANNONS
ANNONS

KÄLLA: Här är tio stabila aktier – som håller i tio år [Dagens Industri] >