Atlant Fonder ställde in sig på en fortsatt börsuppgång för november. Så blev dock inte fallet vilket påverkade fondernas avkastning inom aktier negativt.

Börsen fortsatte upp till den 7 november, men därefter vände det nedåt.

”Därefter hamnade vi emellertid helt fel i vår marknadsuppfattning, och istället vidtog en allmän försvagning, där en uppblossande oro inom fastighetssektorn som primärt tyngt bostadsutvecklare även försvagade den tunga banksektorn. Som vanligt är det svårt att veta om en uppblossande oro skall leda till en eskalering, eller snabbt blåsa över. Att festen på den svenska fastighetsmarknaden och borallyt nu är slut råder det föga tvivel om, fastigheter har varit ’priced to perfection’ ett tag, och det tillståndet är (tyvärr) alltid övergående”, skriver förvaltaren Anders Kullberg i en månadskommentar.

Han menar att den stora frågan är hur stora spridningseffekterna av en avmattning faktiskt blir.

”Något givet svar på de frågorna finns inte ännu, men på kort till medellång sikt tror vi att marknaden snart återigen blir mer styrd av utvecklingen på de stora marknadsplatserna. Vi noterar att USA, till skillnad mot Sverige och Europa, gått urstarkt i november med nya All time highs. Sannolikheten för att den svenska aktiemarknaden skall komma tillbaka och notera nya rekord innan året är slut får därmed betecknas som relativt god, och vi har således en positiv grundansats inför december”. skriver Kullberg.

Atlant fonder kommer dock att avvakta ytterligare ett par veckor innan kapitalförvaltaren blåser faran över för en större korrektion i USA. Fondbolaget har dock noterat att Trumps skattereform ser ut att passera kongressen vilket ger fundamentalt stöd åt aktiemarknaden, skriver Kullberg.

Av de marknadsneutrala fonderna Explora, Opportunity, Protect och Stability hade, som sig bör i det negativa börsklimatet, Protect den bästa utvecklingen.

Fortsätter börsen ned kommer Protect att gynnas.

”Fonden, som framför allt försöker identifiera och skapa avkastning i fallande marknader, ska i normalfallet gå betydligt bättre i denna typ av klimat, men resultatet drogs ner av nedvärderingar av några obligationer i kreditportföljen samt exponeringen mot stigande långräntor. Vid accelererande börsfall kommer Protect att stiga allt snabbare från nuvarande nivåer”, skriver Kullberg.

Opportunity hade, förutom svagheten i kreditportföljen lite fortsatt motvind från sin långa H&M-exponering. Stability, som låg svagt positionerad för en börsnedgång hade en positiv avkastning i derivatportföljen, men detta räckte inte riktigt hela vägen för att kompensera värdetappet i kreditportföljen.

ANNONS
ANNONS

Även Explora hade en jobbig månad i kreditportföljen till följd av fallande långräntor och nedställ i ett par innehav.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe låg positionerade utifrån fondbolagets huvudscenario om en fortsatt uppgång, och hade därmed negativ avkastning. Bäst i kategorin klarade sig Sharp där Atlant hade dragit ner börsexponeringen till svag undervikt mot börsen.

Att fonden oavsett det gick något sämre berodde på en svag utveckling i kreditportföljen. Sharp behåller sin undervikt mot börsen, medan Edge, utifrån Atlants huvudscenario om fortsatt uppgång fram till årsskiftet, fortsatt har en tydlig övervikt mot index.

Avk i siffror: Nov. 2017
Edge: -7.8% +1.3%
Explora: -0.7% +2.1%
Multi Internal: -1.1% +3.3%
Multi External +0.2% +2.6%
Opportunity: -0.8% +5.7%
Protect: +0.1% -0.3%
Sharp: -4.1% +5.5%
Sharp Europe B: -4.4% +9.7%
Stability: -0.04% +2.5%
Räntan (SSVX): -0.0% -0.5%
Börsen (OMXS30): -3.7% +6.1%
Börsen (ESTOXX50): -2.8% +8.7%