Bankerna har i dag bättre motståndskraft än för tio år sedan, men andelen dåliga lån ligger på en hög nivå och oron i omvärlden gör inte saken bättre, enligt Riksbanken.

ANNONS

”Det låga ränteläget i omvärlden spiller över på oss och är något som svensk penningpolitik måste förhålla sig till”, säger Stefan Ingves i ett pressmeddelande.

Det faktum att svenska hushåll drar på sig mer skulder oroar honom.

”I det avseendet lever vi i Sverige farligt”, säger Ingves och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

”För att vi ska få en stabil ekonomisk utveckling även på längre sikt behövs därför åtgärder från andra politikområden som begränsar tillväxten i hushållens skulder”.