Dagens PS

Rapport: Var tionde 75-åring jobbar

Fler svenska pensionärer arbetar än någonsin
Svenska pensionärer jobbar mer än någonsin. Var tionde 75-årig man är fortfarande sysselsatt – var fjärde mellan 65-74. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 02 apr. 2024Publicerad: 02 apr. 2024

Pensionär? Glöm det. De äldre svenskarna jobbar mer än dubbelt så mycket som för 20 år sedan – och det gäller inte bara de runt 65.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är SCB som nu lämnar en ny rapport ur sina arbetskraftsundersökningar.

Fokus i rapporten är på hur de äldres arbetsliv förändrats de två senaste decennierna.

Flera undersökningar de senaste åren har talat om att allt fler vill fortsätta arbeta efter sin pension.

Faktum är att vi redan är där.

Har fördubblats

”Vi ser att äldre i större utsträckning stannar kvar på arbetsmarknaden i dag än vad de gjorde för 20 år sedan. Sysselsättningen har fördubblats bland 65–74-åringarna under perioden”, säger Charlotte Breitz, statistiker på SCB som arbetar med arbetskraftsundersökningar.

Det är skillnad mellan kvinnor och män i vad de arbetar med, konstaterar Breitz.

”Äldre kvinnor arbetar främst inom vård och omsorg, och arbetar i högre utsträckning deltid än vad män gör. De äldre männen arbetar däremot i snitt fler timmar i veckan och inom finansiell verksamhet och företagstjänster”, sammanfattar hon.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Var fjärde man

Sysselsättningen har fördubblats för personer i åldern 65-74 år i ett 20-årsperspektiv.

Under perioden 2001-2023 ökade sysselsättningsgraden från 10 till 20 procent för denna åldersgrupp.

Kvinnorna gick från 7 till 16 procent – männen från 13 till 25 procent. Var fjärde man av de yngre pensionärerna fortsätter alltså att arbeta.

Ingen skillnad

Generellt är det inga större skillnader mellan åldersgrupperna 55–64 år och 65–74 år när det kommer till inom vilka branscher äldre arbetar i.

Däremot arbetar äldre kvinnor inom vård och omsorg, och män främst inom branschen finansiell verksamhet och företagstjänster, konstaterar SCB.

De flesta är överens om att antalet timmar per vecka de arbetar efter pensionen är bra.

ANNONS

Majoriteten vill varken minska eller öka sitt antal arbetstimmar per vecka.

Var tionde över 75

Intressant i SCB:s statistik är att så relativt många över 75 års ålder fortsätter arbeta.

Förra året, 2023, var sysselsättningsgraden hos svenska 75-89-åringar 7 procent, vilket i absoluta tal motsvarar 65 700 personer.

Sysselsättningsgraden hos kvinnorna i åldersgruppen var 4 procent men hos männen så hög som 10 procent.

Var tionde svensk man i åldern 75-89 år arbetar alltså.

Majoriteten av de sysselsatta över 75 år arbetar deltid och andelen med fast anställning sjunker.

Chefsyrken och yrken med krav på högskolekompetens är vanligast bland dem som fortfarande arbetar vid denna ålder.

ANNONS

Fem vanligaste branscherna för kvinnor över 65 år

Vård och omsorg

Finansiell verksamhet och företagstjänster

Utbildning

Personliga och kulturella tjänster

Handel

Fem vanligaste branscherna för män över 65 år

Finansiell verksamhet och företagstjänster

ANNONS

Jord-skogsbruk och fiske

Tillverkningsindustri

Transport

Handel

Genomsnittlig arbetstid efter pensionen

Kvinnor 65-69 år 24 timmar/vecka

Kvinnor 70-74 år 18 timmar/vecka

Män 65-69 år 27 timmar/vecka

ANNONS

Män 70-74 år 23 timmar/vecka

(Källa: SCB)

Läs mer:

Dålig kunskap om pension. Dagens PS

Det här påverkar din framtida pension. Dagens PS

Åldersdiskriminering ökar – går utför redan vid 40. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Hej egenföretagare! Ekonomisk trygghet även för dig.

Vet du om att du som egenföretagare får värdefull rabatt på försäkringar och avtal som medlem i Unionen? Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS