Trots sämre fysik så omnämns ålderdomen stundtals som en lycklig och gyllene epok i livet. Nu finns det statistik som underbyggen den tesen.

ANNONS

Välbefinnandet varierar över tiden

Det är en undersökning i välbefinnande från den statliga statistikmyndigheten American Time Use Survey Life Satisfaction and Age | Flowing Data som har frågat olika åldersgrupper hur de upplever tillfredsställandet i livet på en skala noll tio.

Siffran tio anger när man är mest lycklig. Undersökningen är förvisso amerikansk med torde vara applicerbar även på svenskar.

20-åringar minst lyckliga

Lite överraskande är man minst lycklig i 20-årsåldern. Klivet in i vuxenvärlden tycks inte helt oproblematisk. Sedan är det ganska jämna plågor och glädje fram 50-årsåldern.

Då blir det ånyo en dipp, om än inte lika kraftfull som vid 20-årsåldern.

Källa: American Times Use Survey

The golden age

Men nu kommer det intressanta. Kurvan stiger sedan brant för att nå en topp vid drygt 70 år. Pensionsåldern upplevs uppenbarligen som den bästa tiden i livet.

Det är ingen tvekan om att ”the golden age” faktiskt har en bäring på verkligheten.

Krämpor tar ut sin rätt

Om det är ordnad ekonomi, barnbarn, byte av arbete mot hobbys är oklart. Men det bådar gott för de som kommit in i medelåldern. Det kommer att bli bättre.

ANNONS
ANNONS

Vid 72 års ålder börjar dock kurvorna att peka neråt igen. Efter 80 år går det dessutom brant söderut. Krämpor tar väl ut sin rätt så småningom.

Relaterade artiklar:

Billigare matpriser på gång enligt FN. Dagens PS