Rutger Arnhult har enligt Dagens Industri fortsatt tanka aktier i fastighetsbolaget Klövern, där han är vd och storägare.

ANNONS

Han bekymrar sig föga över hotet om en åtstramingspolitik från ECB och Riksbanken. Han tvärt om välkomnar åtgärderna.

”Jag ser inte med någon större oro på eventuellt stigande räntor. Lite högre räntor vore bara bra”, säger han till Di.

Minusräntan som råder i dag har ändå inte gynnat bolagen, konstaterar han och målar upp sin bild i tidningen av den närmaste framtiden när det gäller kommersiella fastigheter; observera att scenariot inte omfattar bostadspriserna.

ANNONS
ANNONS

”Det scenario jag ser framför mig är svagt stigande räntor och fortsatt stigande hyror men också en fortsatt, om än svagare värdeutveckling än tidigare, i tillväxtorterna”.