SEB:s rörelseresultat för årets andra kvartal hamnar på 5.681 miljoner kronor.

ANNONS

Det kan jämföras med det rörelseresultat på 5.275 miljoner kronor som analytikerna hade räknat med i sin prognos, enligt SME Direkt.

Samtidigt är räntenettot 4.913 miljoner kronor. Här låg förväntan på ett räntenetto på 4.836 miljoner kronor.

Storbankens rörelseintäkter under det rapporterade kvartalet uppgår till 11,4 miljarder kronor (11,2). Det är 4 procent bättre än analytikernas samlade prognos. Jämfört med motsvarande period 2016 ökar rörelseintäkterna med 2 procent.

Samtidigt är räntenettot i den nu aktuella resultatrapporten 4.913 miljoner kronor. Det är 2 procent över analytikernas prognos.

Tradingnettot landar på 1.461 miljoner kronor, det är 7 procent lägre än väntade 1.574 miljoner kronor.

Så här kommenterar SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby bankens kvartalsrapport:

”Allteftersom affärsläget fortsatte att förbättras ökade kundernas aktivitetsnivå i alla segment och marknader där vi verkar. Med SEB:s diversifierade affärsmix kan vi stödja våra kunder och generera uthållig vinsttillväxt också i den rådande komplexa miljön. I det andra kvartalet ökade rörelseintäkterna och rörelseresultatet både jämfört med förra året och det första kvartalet i år”.

ANNONS
ANNONS

DagensPS ger dig mer: Här kan du ladda ned all information om kvartalsrapporten.

MISSA INTE: 42-årig outsider ny SEB-vd [DagensPS.se] >

LÄS ÄVEN: SEB åker på stjärnsmäll [DagensPS.se] >