I ett nytt poddavsnitt av Fastighetsnytt blir bostadsbolaget MKB:s VD Marie Thelander Dellhag intervjuad av Sverrir Thór. Till Fastighetsnytt säger Thelander Dellhag att nyproduktion inte kommer att råda bot på bostadsbristen.  

ANNONS

Bakgrunden till poddavsnittet är Marie Thelander Dellhags och MKB:s ordförande Lars-Erik Lövdéns debattartikel i Svenska Dagbladet. Där de två kommer med förslag om ett miljonprogram 2.0. Ett förslag som skulle kunna skapa förutsättningar att bygga så att fler har råd.

Enligt Marie Thelander Dellhag kommer inte den nyproduktionen som bedrivs idag råda bot på den rådande bostadsbristen.
–Den stora gruppen utav människor kan helt enkelt inte ekonomiskt efterfråga nyproduktionen. Så därför behöver vi ta ett rejält tag i det här, säger Marie Thelander Dellhag.

Miljonprogrammet 2.0 skulle innebära storskaliga projekt där stat och kommun gemensamt står för kostnader kring markförvärv och markupplåtelse för byggande. Nyproducerade lägenheter skulle inte belastas med exempelvis mark- och exploateringskostander vilket i sin tur skulle leda till sänkta hyror. Marie Thelander Dellhag menar att förslaget skulle bidra till att bostadsbristen byggs bort och att ekonomin skulle få en skjuts.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Bostadsbristen minskar för tredje året i rad [Dagens PS]