Läkemedelsbolaget ska avveckla två anläggningar, meddelar vd:n.

ANNONS

Recipharm har inlett en process som innebär att tillverkningen vid anläggningarna i Stockholm och Höganäs kommer att upphöra. Det framgår av ett pressmeddelande.

”De planerade förändringarna kommer att innebära att vi kan fokusera på de mest konkurrenskraftiga och effektiva tillverkningsanläggningarna i vårt nätverk. På strategisk nivå fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och tillverka läkemedel för krävande kunder runt om i världen. Det innebär att våra finansiella mål är oförändrade”, uppger vd Thomas Eldered.

Verksamheten i Stockholm sysselsätter cirka 180 personer och är specialiserad på tablettillverkning. Recipharm undersöker möjligheterna att stänga anläggningen under andra halvåret 2019.

Vid verksamheten i Höganäs arbetar 45 personer och här utvärderas olika alternativ, vilket inkluderar en eventuell försäljning av anläggningen. Målet är att ha avslutat företagets engagemang i verksamheten senast i slutet av 2018.

De båda verksamheterna genererar i dag ett negativt EBITDA-resultat på cirka 25 miljoner kronor på årsbasis. När verksamheterna upphör kommer det att leda till en förbättring av EBITDA-marginalen och lönsamheten inom affärssegmentet Solids and Others.

Engångskostnaderna, som inte specificeras, för avvecklingarna kommer att bokföras i det fjärde kvartalet.

Recipharm släpper även en kvartalsrapport på torsdagsmorgonen. Bolaget redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskat rörelseresultat.

ANNONS
ANNONS

Omsättningen uppgick till 1 200 miljoner kronor (1 138), en ökning med 5 procent mot föregående år. Nettoomsättningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med 0,8 procent jämfört med samma period föregående år.

Ebitda-resultatet uppgick till 103 miljoner kronor (144), en förändring med -28,5 procent. Ebitda-marginalen var 8,6 procent (12,6).

”Resultatet för tredje kvartalet påverkades i vanlig ordning starkt av planerat underhåll och driftuppehåll i våra anläggningar. Till detta kommer effekten av de särskilda utmaningar vi aviserade i föregående delårsrapport samt underpresterande enheter i Sverige”, säger Thomas Eldered i en kommentar i rapporten.