Planerar prisjusteringar – drabbar Boxers kunder.

ANNONS

Det här skriver Dina Pengar i Expressen och hänvisar till Comhems rapport för fjärde kvartalet, där resultatet landar enligt förväntan; det underliggande ebitda-resultat är på 722 miljoner.

I rapporten konstaterar Comhem att kundtappet ökar. Kundflykten uppgick enligt Comhem till 13,6 procent under det aktuella kvartalet, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med tredje kvartalet, framgår det i Dina Pengar-artikeln.

En orsak till att kunderna flyr är att tv- och bredbandsoperatören gjort prisjusteringar, även om konflikten med Discovery uppges ha bidragit.

Det ska dock sägas att Comhems kundbas växte under senaste kvartalet och att bolagets fiberexpansion, enligt Dina Pengar, som alltså hänvisar till rapporten, gjort att Comhem nu når 2,8 miljoner adresser på villamarknaden – det uppsatta målet är 3 miljoner adresser.

”Vi lämnar året mer trygga än någonsin att Comhem är ett starkt och robust kabelbolag redo att gå in i nästa tillväxtfas tillsammans med Tele 2 som en ledande integrerad operatör på den svenska marknaden”, skriver Comhems vd Anders Nilsson i rapporten, enligt Dina Pengar.

Under innevarande kvartal, första kvartalet i år, räknar Comhem med fortsatta prisjusteringar, vilket bolaget är införstådd med kommer att leda till en ökad kundflykt.

Prisjusteringarna spiller även över på Boxers kunder.

ANNONS
ANNONS

Det är oklart hur Comhem tänker justera priserna.

Anders Nilsson är den som operativt kommer att leda det fusionerade bolaget Comhem-Tele 2, som Dagens PS tidigare rapporterat om.