En ny studie visar att arbetare med en ålder av 45+ får bära den största bördan i den globala arbetslöshetskris som plågar världen i samband med pandemin. 

ANNONS

Det är den ideella organisationen Generation som gjort den globala studien som heter ”att möta världens mittkarriärutmaning”.

De finner att arbetare över 45 på ingångs- eller mellannivå möter tuffa hinder i form av fördomar bland anställningschefer, liksom motvilja bland arbetarna själva att lära sig nya färdigheter.

”Är i en nödsituation”

Generations vd Mona Mourshed säger att rapporten för första gången ”sätter ett nummer på åldersdiskriminering”.

”Det här är en demografisk grupp som är i en nödsituation och det är mycket tydligt att när du når en viss ålder så blir det betydligt mycket svårare att få tillgång till en jobbmöjlighet”, säger hon till CNBC.

I rapporten konstateras bland annat att 63 procent av de arbetssökande världen över som är över 45 år har varit arbetslösa mer än ett år. Motsvarande siffra för personer mellan 18 och 24 är 36 procent.

Ser likadant ut världen över

Studien genomfördes mellan mars och maj 2021, med intervjuer med 3 800 arbetare och arbetslösa världen över samt 1 404 chefer som anställer.

Undersökningen som gjordes i bland annat USA, Storbritannien, Italien och Indien visar att trots stora skillnader på de olika arbetsmarknaderna var trenden genomgående att 45- till 60-åringar är de mest förbisedda anställda. De senaste sex åren har individer i mitten av karriären utgjort en genomgående hög andel av de långtidsarbetslösa, enligt CNBC.

ANNONS
ANNONS

Mest slående är att chefer över hela världen ansåg att de som är över 45 år och äldre var den värsta kohorten med en upplevd ovilja bland äldre arbetstagare att testa ny teknik (38 procent), oförmåga att lära sig nya färdigheter (27 procent) och svårigheter att arbeta med andra generationer (21 procent).

Detta trots att rapporten också visar att 87 procent av cheferna tycker att de som de anställt över 45 gjort lika bra eller bättre ifrån sig än yngre kollegor.

Läs mer: Eva Nordmark ser ljus framtid – men får mothugg