På samma sätt som teamwork smittar av sig kan även uppsägningar av det frivilliga slaget skapa ringar på vattnet i en organisation. Ett fenomen som kallas ”omsättningssmitta” och underskattas av många arbetsgivare enligt en ny rapport. 

ANNONS

I en tid då teknikindustrin varslat tusentals anställda är det lätt att glömma de personer som självmant väljer att avsluta sin anställning. Likaså hur uppsägningar faktiskt påverkar de kollegor som blir kvar på arbetsplatsen.

En ny rapport utförd av personanalysföretaget Visier visar att en kollegas uppsägning kan ha stor inverkan på arbetskamraterna och deras beslut att lämna eller stanna, skriver CNBC Make It.

Så pass att 9,1 procent av de tillfrågade i undersökningen känner sig mer benägna att säga upp sig om deras kollegor har gjort det självmant. Det kan jämföras med 7,7 procent, i de fall kollegan varslats av företaget i fråga.

Uppsägningar som smittar

Så vad beror det på?

Enligt Visier kan det förklaras med ordet ”omsättningssmitta”. Ett fenomen som enkelt förklarat går ut på att en persons beteenden smittar av sig när de blir uppenbara för andra.

En person som väljer att säga upp sig, kan således få andra att börja fundera i samma banor. Något som i sin tur kan förklaras med att människor i dag ofta arbetar i team och tyr sig till varandra, i en social miljö.

Uppsägningar som sker i ett team, på en arbetsplats, är av det skälet inte en isolerad händelse, vilket förklarar varför hög personalomsättning kan skapa frustration för de som arbetar kvar.

ANNONS
ANNONS

Behovet att vara som andra

Till detta kommer också människans behov av att passa in och imitera andra.

”När en medarbetares avsikt att sluta blir uppenbar för andra, kan deras beteenden, tankar och attityder om sitt jobb och företaget bli en trigger för andra att omvärdera sin egen anställningssituation”, säger Andrea Derler, som står bakom studien på Visier, till CNBC Make It.

Får du som anställd många erbjudanden från rekryterare under samma period har det också en påverkan, enligt Derler.

”[Detta] kan ge den idealiska grogrunden för omsättningssmitta eftersom intervjuprocessen och lära sig mer om potentiella andra arbetsgivare görs enklare för anställda”, säger hon till CNBC Make it.

uppsägningar
Sannolikheten att omsättningssmitta drabbar små team är stor. (Foto: Pixabay)

Vanligast i små team

Uppsägningar blir som mest påtagliga i små arbetslag.

Enligt undersökningen är sannolikheten 12,1 procent större att anställda som arbetar i team om tre till fem personer att dessa säger upp sig när en kollega slutar.

Det kan enligt studien jämföras med team på sex till tio personer och en risk på 14,5 procent och förklaras med att ömsesidiga beroenden och personliga relationer medarbetare emellan växer sig starkare på mindre arbetsplatser.

ANNONS
ANNONS

Så ska du tänka

Så var lämnar det dig som anställd i en liten eller mellanstor organisation, och hur skyddar du dig mot omsättningssmittan?

Eftersom det är lätt att ryckas med om det råder turbulens på arbetsplatsen är Andrea Derlers bästa råd att du utvärderar din arbetssituation noga innan du fattar några drastiska beslut.

Trivs du på jobbet, är nöjd med din lön och känner dig engagerad i ditt arbete kanske du gör bäst i att sansa dig?

Här har också dina chefer ett ansvar att löpande följa upp, stötta och inspirera kvarvarande medarbetare. Särskilt under de första fem månaderna efter att en eller flera kollegor slutat, enligt Visiers rapport.

Läs även: Avskedad från techjobbet? Så får du ett nytt [Dagens PS]