Fler kvinnor på arbetsmarknaden kan ge världens ekonomi ett rejält lyft med 72 800 miljarder kronor, enligt en rapport från analysfirman Moody’s Analytics. Men det finns flera problem på vägen. 

ANNONS

Rapporten från Moody’s Analytics talar sitt tydliga språk.

Om fler kvinnor i OECD-länderna arbetar, kommer hela världsekonomin att få en rejäl boost. Den kan få ett uppsving med upp till 7 procent – eller 72 800 miljarder kronor. Det rapporterar CNBC.

Enligt rapporten kan världsekonomin även att få ett rejält uppsving med fler kvinnliga chefer i företagens toppskikt.

OECD-samarbetet består i dagsläget av 38 länder, där bland annat Sverige ingår.

Skiftet kan ta 132 år

Men om vi ska få uppleva dessa ekonomiska fördelar under vår egen livstid, måste vi snabba upp tempot.

ANNONS
ANNONS

Enligt analysen kommer det nämligen att ta 132 år tills vi uppnår ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män – om arbetet med det fortsätter i samma takt som idag.

Fler hinder på vägen

Enligt Moody’s Analytics finns flera aspekter som hindrar kvinnor från att göra karriär och få lika hög lön som männen.

Männen har ofta ett större nätverk av kontakter och affärsbekanta, som gör att de kan klättra i karriären, bli befordrade och höja sina löner. I många fall hindras kvinnorna från att göra karriär, eftersom de i större utsträckning tar ett större ansvar för barn och familj.

”Inkomstskillnaden mellan män och kvinnor påverkar tillväxten av ett lands ekonomi negativt,” skrev Världsbanken nyligen i en rapport.

Världsbanken noterade även i sin rapport att nästan hälften av världens ekonomier inte kräver lika lön enligt lag.

ANNONS
ANNONS

Läs även: 

Kvinnor klarar chefsroller – får inte chansen [Dagens PS]

29 yrken där kvinnor har högre löner än män [Dagens PS]