Aldrig tidigare har en storbank fått så lågt betyg. Och det kan bli ännu värre.

ANNONS

När Svenskt Kvalitetetsindex under augusti och september bett kunder betygsätta sin huvudbank presterar Nordea rekorddåligt, rapporterar Svenska Dagbladet på måndagen. Faktum är att bankens betyg är det lägsta en bank någonsin fått sedan mätningarna startade 1989.

”Det finns en flytteffekt som påverkar Nordeas varumärke negativt i Sverige, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex (SKI), till tidningen och syftar på storbankens planerade flytt till Helsingfors.

Men faktum är att betyget kan vara ännu sämre, tror Johan Parmler. Eftersom undersökningen avslutades innan Nordeas flyttbeslut kom är risken att betyget sjunker ytterligare i nästa mätning. Dessutom – konstaterar man – är de flesta klagomålen servicerelaterade. Redan för ett år sedan, innan Nordeas flyttplaner annonserades, fick banken bottenbetyg från både privat- och företagskunder. Banken sågas även när det gäller tillgänglighet, samhällsansvar samt hur mån man upplevs om kunderna.

I produktkvalitet får man dock godkänt.

”Det visar att närvaro i digitala plattformar inte på långa vägar kan ersätta det personliga, inte än i alla fall, säger Johan Parmler.”

ANNONS
ANNONS

61 procent av Nordeas kunder uppger att de är direkt missnöjda med sin bank.