Sveriges framtida pensionärer riskerar att nekas köp av bostad. Det visar Skandiabankens nya rapport.

ANNONS

Skandiabanken har kartlagt var i Sverige en medelinkomsttagare, som går i pension år 2047, förväntas kunna köpa en bostad. Resultatet visar att framtidens pensionärer riskeras att nekas bostadsköp i nio av tjugo av Sveriges största städer. Svårast blir det för de som tänkt bo i Stockholm eller Göteborg.

”Det här är ett hittills dolt och växande problem på den svenska bostadsmarknaden. Det är bekymmersamt att så många seniorer inte kommer kunna flytta genom att köpa en bostad i framtiden. Trots att man arbetat hela livet och till och med gjort vinst på sin bostad riskerar man bli tvungen till att bo kvar. Regelverken behöver bli mer flexibla och ge utrymme för hänsyn till varje enskild individs livssituation”, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken.

Lägre pensioner största anledningen 

Men det kommer inte bara vara svårt i Sveriges största städer utan även i flera andra orter runt om i landet. I Halmstad, Jönköping och på Gotland finns risken att framtida pensionärer inte kommer kunna köpa bostad.

”Vår rapport visar att detta är ett problem för hela Sverige. Det är inte bara negativt för individerna som drabbas, utan även för samhället i stort. I samma stund som en pensionär nekas bostadsköp stängs möjligheterna till så kallade flyttkedjor och andra grupper utestängs från att köpa bostad”, säger Johanna Cerwall.

Lägre pensioner är huvudorsaken till problemet. Men dyrare bostäder, svårare att hitta en hyresrätt och hårdare kreditregler vid köp av bostad är andra faktorer som ligger bakom.

ANNONS
ANNONS

Läs hela rapporten här.

Läs mer: Bostadspriserna skapar generationsklyfta [Dagens PS]