Möjligheterna verkar allt större för höjd bolåneränta i år. Det menar SBAB i en analys. Anledningen är att Riksbanken kan höja reporäntan. Banken menar att möjligheten att binda räntan billigt snart kan vara förbi.

ANNONS

De längre marknadsräntorna har gått upp snabbt sedan årsskiftet i kölvattnet av kraftigt stigande inflation. Det har också dragit upp de längre bundna bostadsräntorna, skriver SBAB i ett pressmeddelande om rapporten Boräntenytt.

I januari 2025 väntas en femårig bolåneränta uppgå till 3 procent jämfört med dagens 1,7 procent. Sannolikheten för en reporäntehöjning redan i år har ökat markant, skriver SBAB. Därmed kan det också bli högre bostadsränta.

Riksbanken har tidigare aviserat att reporäntan ska gå upp först 2024, men på senare tid har den prognosen ändrats. SBAB menar att det mest sannolika är att Riksbanken höjer räntan först i februari 2023. Men det kan hända redan i år, och då tidigareläggs också en räntehöjning på bolån.

Inflation styr reporänta och bolåneränta

Om Riksbanken höjer reporäntan är det som ett svar på inflationen. SBAB menar att mycket talar för mer långvarigt höga energipriser och därmed en mer varaktig inflationsuppgång än vad Riksbanken ser framför sig.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB säger att Riksbankens strategi så långt framstår som avvikande jämfört med andra länders centralbanker. Han menar att flera faktorer kommer att spä på den svenska inflationen ytterligare, trots att Riksbanken hittills betraktat den som tillfällig. Det handlar om dyrare importvaror, fallande reallöner och den kommande avtalsrörelsen.

ANNONS
ANNONS

”Det är förstås samtidigt en svår balansgång. Skulle Riksbanken få rätt i att inflationen under året faller tillbaka kraftigt kan nuvarande ”vänta-och-se-strategi” möjligen visa sig vara klok”, säger Robert Boije.

Läs också:

Allt fler binder bolåneräntan [Dagens PS]
Bostadspriserna kan sjunka när långa räntor stiger [Dagens PS]