Generation Y är en försenad generation som gifter sig senare och tjänar mindre än generationerna innan.

ANNONS

Generation Y, eller millennials, som de också kallas, är människor som föddes mellan 1982 och 2004. Den här generationen håller på att växa upp, men på många sätt utan att bli vuxna, skriver The Atlantic.

Det är en försenad generation. Konjunkturnedgången som pandemin har orsakat har gjort att vuxna, som inte längre är så unga, har fått avvakta med att gifta sig, skaffa barn, köpa bostad eller köpa bil.

Ojämlika erfarenheter

Dock håller inte dagens ekonomiska situation bara tillbaka Generation Y, den delar också upp dem, vilket leder till ojämlika erfarenheter inom generationen och inom och mellan olika grupper.

Ett exempel är att Generation Y gifter sig senare i livet än generationen före dem. Enligt The Atlantic har åldern för giftermål ökat från 23 till 30 för män och från 21 till 28 för kvinnor de senaste 30 åren. Andelen vuxna som gifter sig i har sjunkit med 14 procent, sedan 1990.

Ökat med sju år i Sverige

I Sverige var medelåldern för kvinnor som gifte sig första gången 34,7 år under 2020. Motsvarande siffra för män var motsvarande 37,0 år, sedan 1990 är det en ökning med ungefär sju år för båda könen, detta enligt Statistiska centralbyrån.

Kvinnor inom Generation Y som har gått en högskoleutbildning tenderar att gifta sig senare i livet och kvinnor som inte gått en högskoleutbildning funderar ofta på att inte gifta sig alls.

Barnafödandet påverkas

Samma trend påverkar barnafödandet, många fler kvinnor väljer nu att skaffa barn när de är i 30–40-årsåldern. Många högskoleutbildade kvinnor i storstäder, som exempelvis San Fransisco, väntar med att skaffa barn, medan kvinnor som inte gått på högskola och bor på landet fortfarande skaffar barn i 20-årsåldern.

Gapet inom Generation Y kommer öka ännu mer nu när några i generationen börjar bli mor- och farföräldrar. En del har redan blivit det, medan andra inte kommer bli det förrän om 50 år. Överhuvudtaget ökar åldern när människor får barnbarn.

Tjänar mindre

När det gäller inkomst har Generation Y hamnat efter. Data från Federal Reserve Bank of St. Louis påvisar att Generation Y kan ha en cirka 11 procent lägre förmögenhet än förväntat. Det är den första generationen i modern tid som är fattigare än sina föräldrar.

ANNONS
ANNONS

En annan sak som inte är lika känd är att förmögenheten inom Generation Y är väldigt uppdelad. Det går bättre för de rikaste inom generationen är det gick för generationerna innan, exempelvis är Facebookgrundaren Mark Zuckerberg mycket rikare vid 36 års ålder än Microsoftgrundaren Bill Gates var vid samma ålder.

De fattigare i Genaretion Y, särskilt de som saknar högskoleutbildning, ligger långt efter.

Läs mer: Företag och kärlek = äktenskapsförord