CSN-lånen blir dyrare 2023. Räntan höjs i och med att andra räntor höjs, men det ska också införas en ”påslagsränta”. Den nya modellen får skarp kritik från studentkåren.

ANNONS

När andra räntor höjs höjs också räntan för CSN-lån för 2023. Dessutom inför CSN (Centrala studiemedelsnämnden) en ny räntemodell för att täcka upp för studieskulder som inte betalas.

Betalar för omställningsstödet

Enligt regeringens budget för nästa år ska räntan för studielån höjas med en så kallad påslagsränta, och den nya modellen ger ekonomiskt utrymme i budgeten för det nya omställningsstödet, uppger Sveriges Radio.

Från noll till 0,64 procent

I dag ligger räntan för studielån på noll procent. I augusti kom CSN:s prognos som att räntan höjs till 0,14 procent för nästa år. Ovanpå det kommer alltså regeringens förslag om en höjning på cirka 0,5 procentenheter.

Täcker obetalda skulder

Den höjda räntan ska täcka de förluster som staten får när studielån inte betalas tillbaka. Det är en kostnad som fram till nu har fallit på staten.

Sammanlagt blir alltså räntan för studielån tagna efter 1988 0,64 procent under 2023. Det gör en skillnad på 88 kronor i månaden för någon som har 166 000 i studielån enligt CSN:s beräkning, något som Dagens PS tidigare rapporterat om.

Skarp kritik från studenthåll

Den nya regeringen har bekräftat förslaget i sin budgetproposition. Kritiken från Sveriges förenade studentkårer är inte nådig.

”Vi kan inte vara ett land som låter andra studenter betala för studenter att plugga”

”Vi lever i ett samhälle där det är den svenska staten som ska ge oss möjlighet till utbildning”, säger Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer till Sveriges Radio. ”Vi kan inte vara ett land som låter andra studenter betala för studenter att plugga”

ANNONS
ANNONS

”Det är kontraproduktivt och anmärkningsvärt.”

Läs även: Studenter drabbas hårt av den ekonomiska krisen [Dagens PS]

Läs även: Medelålders entreprenörer mer framgångsrika än unga [Dagens PS