När räntorna går uppåt gör också kostnaden för ditt studielån det. Räntan för studielång höjs vid årsskiftet, och det ser ut som om höjningen blir större än CSN trott.

ANNONS

Just nu är räntan på studielån noll. Det är historiskt lågt, och förstås väldigt förmånligt för låntagarna. Men nu är det slut på nollränta, och vid årsskiftet höjs räntan för CSN-lånen.

”Höjs räntan så höjs även räntan på studielånen”, säger Jan Söderholm, chef för ekonomiavdelningen på CSN, enligt Expressen.

1 000 kronor dyrare studielån

Från och med årsskiftet går räntan från noll till vad som just nu ser ut att bli 0,64 procent. I genomsnitt har låntagarna, alltså tidigare studenter, skuld på 166 000 kronor till CSN. Det betyder att kostnaden för ränta ökar med 88 kronor per månad, eller 1 056 kronor per år.

Två saker påverkar höjningen av räntekostnaden. Dels har regeringen bestämt att staten inte längre tar kostnaden för dem som struntar i att betala tillbaka sina lån. Den kostnaden läggs i stället som en räntehöjning. Enligt regeringens förslag höjs räntan med ungefär 0,5 procentenheter från nästa år för att täcka kreditförlusterna, uppger Expressen. Beslut i frågan tas i samband med höstens budgetproposition.

Knuten till marknadsräntan

Nästa del är den årliga justeringen av räntan. Den är knuten till hur stor kostnad staten haft för lånen under de tre senaste åren. Det kommer enligt CSN:s senaste prognos att innebära en höjning på 0,14 procentenheter. Regeringen subventionerar räntorna på studielånen med 30 procent.

Grundräntan är kopplad till marknadsräntan och är en beräkning av statens upplåningskostnad”, säger CSN:s Jan Söderholm enligt Expressen. ”Så slår man ihop de här två får man den ränta som kommer att påverka kunden.”’

ANNONS
ANNONS

Läs även: Fribeloppet för studenter slopas – kan avlasta vården [Dagens PS]

Läs även: Rekordhög skuldsättning i svenska hushåll [Dagens PS]