Var tredje förening planerar att höja sina avgifter, visar en ny undersökning som SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB genomfört.

Avgiftshöjningarna är bland annat ett resultat av coronakrisen och sker inom en snar framtid, enligt ett pressmeddelande.

Varannan bostadsrättsförening motiverar höjningen med att pengarna behöver avsättas för kommande renoveringar medan 19 procent av föreningarna uppger att oförutsedda utgifter är den bakomliggande orsaken.

Framtidstron stark – trots allt

Men trots det prekära läget i pandemin ser bostadsrättsföreningarna ljust på framtiden. Nästan hälften, 46 procent, har en positiv inställning till de ekonomiska förutsättningarna de kommande tolv månaderna och 15 procent ser till och med mycket positivt på framtiden.

ANNONS
ANNONS

Endast 4 procent har en negativ syn på framtiden, dock inte mycket negativ.

”Corona har onekligen skapat en oro som även kommit att påverka landets bostadsrättsföreningar. Det är dock ett sundhetstecken att så pass många föreningar ser positivt på framtiden och samtidigt planerar inför oförutsedda händelser”, säger Markus Pålsson, affärsområdeschef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, i en kommentar.