Bostadsmarknaden i Sverige fortsätter vara het. April blev ännu en månad med stigande bostadspriser. ”Rent psykologiskt börjar det bli dyrt”.

ANNONS

Det säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, i en kommentar till Omni Ekonomi.

Enligt dagsfärska siffror från Valueguards Hoxindex ökade bostadspriserna i riket med 0,5 procent på bostadsrätter i april medan villapriserna steg 1,1 procent, jämfört med mars.

Priserna på bostadsrätter har nu gått upp 12,3 procent på årsbasis medan priserna på villor i landet rusat med hela 23 procent i snitt.

Villamarknaden i Göteborg kokar

I april utmärker sig Göteborg med ett prislyft på kraftiga 2,5 procent på villor. I Stockholm steg villapriserna med mer blygsamma 0,1 procent i genomsnitt som en jämförelse.

Även bostadsrättspriserna gick upp 0,1 procent i snitt i Stockholm medan bostadsrättspriserna steg 0,3 procent i april i Göteborg, enligt Valueguard.

Malmö hade den klart starkaste prisutvecklingen på bostadsrättslägenheter i april, plus 2,1 procent jämfört med mars, medan villapriserna i Malmö gick upp i snitt med 1,3 procent i april.

Valueguard kommenterar prisstatistiken i april:

”När vi justerar för säsongseffekter ökar HOXSWE med 0,9 procent i april. Bostadsrättsindex och villaindex stiger ungefär lika mycket justerat för säsongseffekter. Att priserna stiger lika mycket efter säsongsjustering ska tolkas som att säsongseffekterna är små mellan mars och april. Första kvartalet steg priserna kraftigt på bostadsmarknaden i Sverige, med en uppgång på 7,4 procent mellan december och mars. Detta drevs av villapriserna som steg med 9,0 procent under perioden, nästan det dubbla mot bostadsrätterna. Jämfört med första kvartalet är prisökningen i april måttlig. Denna avmattning är emellertid i linje med hur det brukar se ut under våren, att det stiger kraftigt under första kvartalet och sedan saktar in.”

ANNONS
ANNONS

Enligt statistik för första halvan i maj som också återges, med koncentration på Stockholm och Göteborg, håller dock prisuppgångarna på bostadsrättsmarknaden i sig. I Stockholm stiger priserna så här långt i maj på bostadsrätter med 1,6 procent medan prisuppgången är 1,2 procent i Göteborg, enligt Valueguard.

Läs även: Prisförväntan sjunker men är ändå extremt hög [Dagens PS] »