Professor i nationalekonomi vill jämna ut dagens bostadsskatter. Förslagen skulle öka skattenotan rejält för bostadsrättsägare och småhusägare med dyrare hus.

ANNONS

Peter Englund, professor i nationalekonomi, vill införa ökad löpande beskattning och minska reavinstskatten så att bostadsmarknaden förbättras. Det skriver Dagens industri i en artikel. Handelsprofessorn presenterade sin forskningsrapport ”En ny bostadsbeskattning” vid ett seminarium anordnat av forskningsnätverket SNS.

”Dagens bostadsbeskattning har stora brister när det gäller neutralitet och rörlighet, vilket leder till problem”, säger Peter Englund.

Driver upp bostadspriserna

Peter Englund menar att skattesystemet gynnar hushåll med högre inkomster och förmögenheter. I Forskningsrapporten pekar han på att skatter stimulerar ombildning av hyresfastigheter till bostadsrätter, bygga stor och dyra hus samt att det har bidragit till att driva upp bostadspriserna.

Enligt Peter Englund är en effekt av dagens skatter att dyra bostäder är underbeskattade i förhållande till billiga bostäder och att bostadsrättsägare kommer lindrigare undan.

”Det är uppenbart att bostadsrätten är skattegynnad”, säger han.

9 000 för en bostadsrätt värd 2,25 Mkr

Ett förslag är att bostadsrätter får enskilda taxeringsvärden och beskattas på samma sätt som småhus. Enligt ett räkneexempel får en bostadsrätt med ett marknadsvärde på 2,25 Mkr en årlig skatt på drygt 9 000 kronor.

De förslag som Peter Englund lyfter fram i sin forskningsrapport skulle sammantaget innebära ett skifte från skatt på kapitalvinster till skatt på innehav. Han föreslår att man inför ett skatteskifte med en tiondel om året för att systemskiftet inte ska slå för hårt mot hushållen.

ANNONS
ANNONS

Läs mer hos Di.

Läs mer: Trots chockhöjda avgifter kan mäklare mörka om tomträtt [Dagens PS]

Det okända avdraget du inte får missa vid försäljning [Dagens PS]