Om din bostad inte är tillräckligt varm och styrelsen inte agerar kan du få ekonomisk ersättning. Här får du veta vad som gäller och vad du kan göra.

ANNONS

Stefan Hamilton, bolagsjurist på Sveriges bostadsrättscentrum, SBC, påpekar att det är viktigt att bostadsrättsföreningens stadgar är tydliga när det gäller inomhustemperaturen.

Vinter för med sig kyla och det är föreningen och ytterst styrelsen som har ansvar för att lufttemperaturen i lägenheten överstiger rekommenderade 20 grader.

”Om temperaturen inte gör det ska bostadsrättsägaren kontakta styrelsen så fort som möjligt för att undvika att bo i kyla under en längre period. Problemet kan nämligen ofta lösas av en tekniker”, förklarar Stefan Hamilton i ett pressmeddelande.

Då kan du driva ärendet vidare

Om styrelsen inte agerar när en lägenhet är för kall kan bostadsrättsägaren ha rätt till ekonomisk ersättning.

Det kan handla om ökade elkostnader eller kostnader för att få problemet åtgärdat.

ANNONS
ANNONS

Om temperaturen är under 20 grader i din bostad kan det betyda att Folkhälsomyndighetens allmänna råd inte uppnås och bostadsrättsägaren har då rätt att få det åtgärdat.

Om styrelsen väljer att bortse från den kalla lägenhetstemperaturen kan medlemmen vända sig till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för att driva ärendet vidare.

Ibland måste elementen i din bostad luftas

Det är föreningen som ska se till att lägenheten är i brukbart skick innan en ny ägare flyttar in, enligt stadgarna.

Om du misstänker att din bostad är för kall är rådet från SBC att snarast mäta temperaturen.

Det bör ske mitt i rummet och en meter ovanför golvet för att det ska klassas som tillförlitligt.

ANNONS
ANNONS

Tänk på att möbleringen kan påverka temperaturen i bostaden. Om möbler eller gardiner blockerar elementens tillförsel drar det ner temperaturen i bostaden.

Elementen behöver luftas emellanåt för att fungera som de ska.

Läs även: Hur kallt får det vara i lägenheten? [Dagens PS]