En hökaktig marknad som spekulerar om hur snabbt och mycket Riksbanken höjer räntan uppges bidra till stigande boränta.

ANNONS

Prognosmakarna ger en bild av hur hög styrräntan kan bli i kampen mot inflationen, den är mer sansad än marknadens spekulationer där aktörerna enligt SEB tror att styrräntan ligger på över 3 procent i maj nästa år, skriver SvD.

Tidningen konstaterar att Riksbankens huvudprognos är att styrräntan då är 1,25 procent – avsevärt lägre än marknadsspekulationerna alltså.

SEB har en mer duvaktig (försiktig) syn och tror på en styrränta på 2,25 procent i slutet av 2023.

Riksbanken och bankerna ligger ganska nära varandra i sina ränteprognoser, bankerna tror att styrräntan hamnar på 1,5 procent eller som mest 2,25 procent nästa vår.

Svenska Dagbladet konstaterar att marknadens mer dramatiska och hökaktiga (aggressiva) ränteprognoser driver upp de bundna boräntorna, främst för 1- och 2-åriga bolån.

ANNONS
ANNONS

I dag ligger styrräntan i Sverige på 0,25 procent efter Riksbankens uppjustering av räntan från noll vid senaste mötet.

Många åsikter om styrräntan som påverkar din boränta

I regeringens BNP-prognos, som finansminister Mikael Damberg (S) presenterade på onsdagen och som Dagens PS uppmärksammade, är prognosen att Riksbankens styrränta är 1,5 procent 2024-2025.

Det spår även Konjunkturinstitutet.

Som framgår är buden många om hur snabbt och hårt Riksbanken går fram med sina räntehöjningar.

Men enligt Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, som uttalar sig i SvD, har marknaden haft rätt hittills om att räntorna nu stiger snabbare än vad man trodde i höstas.

Handelsbankens egen prognos är en styrränta på 2,00 procent om ett år, långt under marknadens bedömning men ändå kännbart för många hushåll.

ANNONS
ANNONS

”Svenska hushåll är väldigt högt skuldsatta och det gör oss räntekänsliga. Vi tror att kommande räntehöjningar får stort genomslag på svensk ekonomi och att Riksbanken slutar höja styrräntan vid 2 procent”, säger Christina Nyman i artikeln där Claes Måhlén, chefsstrateg inom räntor på Handelsbanken, varnar för att en kronförsvagning kan tvinga fram större räntehöjningar hos Riksbanken, även om det inte är bankens huvudspår.

Läs även: Bostadspriserna dyker i Stockholm – läget värre än statistiken [Dagens PS]

Läs mer: Få svenskar oroar sig för fallande bopriser [Dagens PS]