Föreningen har ingen skyldighet att ordna med ersättningsbostad under pågående stambyte i bostadsrättsföreningens fastighet.

ANNONS

När stambyte sker i fastigheten har föreningen inget skyldighet att ordna fram evakueringsbostäder till medlemmar.

Det är endast om föreningen agerat vårdslöst och gjort bostaden omöjlig att bo i som ersättningsanspråk kan bli aktuellt.

Det är BRF-nytt som berättar detta och vad som gäller i övrigt vid stambyte i bostadsrättsföreningen.

Oftast görs stambyte efter 40-50 år och för de boende är det en stor påfrestning att inte längre kunna använda kök eller toalett.

Föreningen samlar medlemmarna och tar beslut

Underhållet måste ändå utföras och det är föreningens ansvar att se till att det sker.

ANNONS
ANNONS

Dock föregår stambytet nästan alltid ett beslut på föreningsstämman där två tredjedelar av deltagarna måste godkänna den omfattande renoveringen.

Hyresnämnden godkänner beslutet från stämman om stambytet medför att bostadsrätten förändras.

”Det är möjligt att inhämta hyresnämndens godkännande retroaktivt men det är naturligtvis bättre att planera för att det kan bli nödvändigt med en sådan process innan stambytet påbörjas”, skriver BRF-nytt.

Vägran kan stå dig dyrt

Som enskild medlem kan du inte motsätta dig beslutet om stambyte och om entreprenörer som ska utföra jobbet nekas tillträde till din lägenhet kan du bli uppsagd och skadeståndsskyldig.

Kronofogden kan då kopplas in och genom handräckning få tillträde till din bostad, framgår det vidare.

ANNONS
ANNONS

Rådet till styrelsen är att omgående kontakta en jurist om en medlem vägrar gå med på stambytet.

Om fel uppstår i samband med stambytet brukar som regel föreningen vara motpart. För enskilda medlemmar kan det vara svårt att processa juridiskt i sådana fall.

Läs även: Vad innebär stambyte? Experten svarar [Dagens PS]