Osäker på vad stambyte egentligen innebär? Caroline Kowalska Skogsberg, projektledare på Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, reder ut saken.

ANNONS

När fastigheten där du bor genomgår ett stambyte byts rörstammar, det vill säga rör och ledningar ut.

Oftast handlar det om rör och ledningar som leder varm- och kallvatten.

”Ibland kan även elledningar och eventuellt gasledningar och värmestammar som leder radiatorvatten omfattas. I ett flerfamiljshus görs stambytet successivt i en eller flera trappgångar i taget”, förklarar Caroline Kowalska Skogsberg på Brf-nytt.

Hon berättar att stambyte ofta sker för att så långt det är möjligt eliminera risken för vattenskador i fastigheten.

På sikt kan det straffa sig ekonomiskt att inte genomföra stambyte, varnar projektledaren på SBC.

Som regel kan bostadsrättsinnehavare bo kvar hemma under stambytet men tvingas använda tillfälliga duschar och toaletter under arbetets gång, framgår det vidare.

Går det att undanta badrummet från stambyte?

ANNONS
ANNONS

Vad tror du?

Här får du svar på frågan, läs hela artikeln om stambyte på Brf-nytt.

Läs även: Så coronasäkrar du brf-stämman [DagensPS.se] »