6 av 10 bostadsrättsägare känner oro över hur planeten mår, men förslagen är många på hur tillståndet kan förbättras.

ANNONS

I Riksbyggens hållbarhetsbarometer, som för första gången publiceras, svarar medlemmar i bostadsrättsföreningarna på frågor som rör hållbarhet.

Omkring 300 svarade i undersökningen, som gick ut till 1 200 personer men där endast 3 av 10 svarade ja på frågan om deras förening är hållbar.

”Det finns en stor medvetenhet ute i föreningarna att det behöver göras mer. Ska vi ställa om hela bostadsbeståndet i Sverige kan bostadsrättsföreningarna bli en motor i det arbetet, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen, i ett pressmeddelande.

Drygt hälften, 55 procent, tror att deras förening kommer att vara mer hållbar år 2030.

Här är åtgärderna som man efterlyser

På listan över åtgärder som man vill se i sin bostadsrättsförening finns bland annat solceller, energieffektiviseringar och åtgärder för ökad trygghet.

I topp hamnar emellertid klimatanpassning av fastigheter på önskemål om vad som behöver göras, men även åtgärder för att öka trivseln rankas högt. 36 procent anser att klimatanpassning av fastigheter är viktigast och samma siffra för ökad trivsel och trygghet är 33 procent.

”Hållbarhet handlar inte bara om miljö och klimat, den sociala hållbarheten är otroligt viktig del som ökar i betydelse”, säger Karolina Brick.

ANNONS
ANNONS

Riksbyggen har enligt egen utsago cirka 4 400 bostadsrättsföreningar som medlemmar och kunder och enligt Riksbyggen behöver bostadsrättsföreningarna stöd för att bli mer hållbara.

”Här har Riksbyggen som organisation en viktig uppgift att fylla för att sprida kunskap, inspiration och vägleda föreningarna vid större investeringar för ökad hållbarhet.”

Läs även: Boendekostnader – stora skillnader i landet [Dagens PS]