De svenska bostadspriserna backade säsongsenligt i juni, enligt den senaste månadsstatistiken från Valueguard.

ANNONS

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, var ned 0,5 procent efter att ha varit upp med 0,7 procent månaden innan. Villaindex sjunker med 0,9 procent i riket medan bostadsrättsindex stiger med 0,1 procent.

I Stockholm går villa- och bostadsrättsindex ned med 1,9 respektive upp 0,5 procent. I Göteborg sjunker både villaindex och bostadsrättsindex med 0,8 respektive 2,2 procent. I Malmö sjunker villaindex med 2,2 procent medan bostadsrättsindex stiger med 0,1 procent.

Om HOXSWE justeras för säsongseffekter blev det en ökning med 0,3 procent i juni, enligt Valueguard.

ANNONS
ANNONS

”Prisutvecklingen mellan maj och juni vittnar om en bostadsmarknad som dragit ned
på takten. Sommaren är ingen hektisk period på bostadsmarknaden även om det
visst görs affärer. En del kan helt enkelt inte vänta varken med att sälja eller köpa. Att
gå på visning på sommaren när alla andra har semester innebär att man har ett stort
behov av att hitta en bostad. De som går på visning för att bara ” titta runt” försvinner
från visningarna”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, i en kommentar om junisiffrorna.