Skyddsrum får idag användas som vanliga lokaler men måste kunna användas som skyddsrum inom 48 timmar. Det kan bli dyrt att inte ha koll på läget vid en skyddsrumkontroll, skriver Fastighetsägarna.

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige, i olika typer av byggnader. Det som skyddsrummen har gemensamt är förstärkta dörrar och väggar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. De har även en luftsluss och speciell ventilation för att minimera giftiga gaser. När skyddsrummen står i vänteläge används de oftast som bland annat cykelrum, förråd eller föreningslokaler.

Oavsett om det är ett privat bolag, en BRF eller ett kommunalt bostadsbolag är det alltid fastighetsägaren som bär ansvaret för att underhålla skyddsrummet. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ansvarar för att genomföra tillsynskontroller och att skyddsrummen bevaras. Det är fastighetsägaren som måste åtgärda eventuella brister som MSB hittar under en skyddsrumskontroll. Fastighetsägaren behöver tänka på följande:

ANNONS
ANNONS
  • Du får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsförmåga.
  • Skyddsrummets standard får inte avvika från den ursprungliga tekniska nivån.
  • Skyddsrummet ska kunna ställas iordning för sitt ändamål inom två dygn.

 

Läs även: Undvik getingproblem i sommar [Dagens PS]