Norwegian redovisar kraftigt minskande omsättning och en rejäl förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

ANNONS

”2020 var ett exceptionellt krävande år för hela flygbranschen och för Norwegian. Resultatet för fjärde kvartalet är därför inte överraskande”, konstaterar vd och koncernchef Jacob Schram.

Bolaget uppger att rekonstruktionsprocesserna som inleddes under fjärde kvartalet på Irland och i Norge går som planerat.

”Målet är att minska skulden, anpassa storleken på flottan till framtida verksamhet och säkra nytt kapital till bolaget. Norwegian ska minska skulden betydligt till cirka 20 miljarder NOK och hämta fyra till fem miljarder NOK i nytt kapital. Under 2020 minskade den räntebärande skulden med 18 miljarder NOK”, skriver bolaget.

Omsättningen i fjärde kvartalet sjönk 92,5 procent till 669,8 miljoner norska kronor (8 944).

Rörelseresultatet blev -15 880 miljoner norska kronor (-1 278).

Justerat rörelseresultat utföll på -14 884 miljoner norska kronor (-1 198).

Resultatet efter skatt blev -16 628 miljoner norska kronor (-1 873). Nettoförlusten inkluderar nedskrivningar på 12,8 miljarder.

ANNONS
ANNONS
Norwegian, MNOKQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning669,88 944-92,5%
Rörelseresultat-15 880-1 278
Rörelseresultat, justerat-14 884-1 198
Nettoresultat

 

Läs även: Norwegians dotterbolag ansöker om konkursskydd [DagensPS.se] »