Snusjätten Swedish Match redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var också bättre än väntat.

ANNONS

Omsättningen steg 23,7 procent till 4 029 miljoner kronor (3 258). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 862.

Rörelseresultatet blev 1 594 miljoner kronor (1 190), väntat rörelseresultat var 1 478. Rörelsemarginalen var 39,6 procent (36,5). Valutaomräkning har påverkat jämförelsen av rörelseresultatet positivt med 46 miljoner kronor.

Rörelseresultat från produktsortiment blev 1 652 miljoner kronor (1 233). Nettoomsättningen från produktsortimentet ökade 24 procent. Rörelsemarginalen från produktsortiment var 41,9 procent (38,8).

Så blev resultatet före och efter skatt

Resultatet före skatt var 1 515 miljoner kronor (1 121), analytikerkonsensus 1 410.

Resultatet efter skatt blev 1 161 miljoner kronor (880), analytikerkonsensus 1 106.

Resultat per aktie hamnade på 7,14 kronor (5,17).

”I USA drog nettoomsättningen under kvartalet fördel av relativt stora Covid-19-relaterade hamstringseffekter för hela produktsortimentet. I Skandinavien påverkades leveranser netto negativt av covid-19 effekter då volymer till travel retail och gränshandeln minskade kraftigt under mars. Justerat för dessa effekter bedöms nettoomsättningen från produktsegment ha ökat med cirka 17 procent i lokala valutor”, skriver bolaget i rapporten.

Nettoeffekten på omsättning och resultat från covid-19 var positiv för det första kvartalet men förväntas bli negativ för det andra kvartalet.

ANNONS
ANNONS

Pandemin väntas påverka Q2

”Swedish Match bedömer för närvarande att de sammantagna negativa effekterna till följd av covid-19 på rörelseresultatet under kvartal två kan komma att överstiga de netto positiva effekterna som realiserades under det första kvartalet 2020.”

För helåret 2020 upprepar bolagets sina framtidsutsikter.

Swedish Match, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 029 3 862 4,3% 3 258 23,7%
Rörelseresultat 1 594 1 478 7,8% 1 190 33,9%
Rörelsemarginal 39,6% 38,3% 36,5%
Resultat före skatt 1 515 1 410 7,4% 1 121 35,1%
Nettoresultat 1 161 1 106 5,0% 880 31,9%
Resultat per aktie, kronor 7,14 5,17 38,1%

Konsensusdata från Factset