Teknikkonsultbolaget Semcon redovisar ett betydligt lägre resultat i andra kvartalet, jämfört med samma period under fjolåret. 2020 års siffra är 2,8 miljoner, att jämföra med fjolårets 17,1 miljoner. Oväntat höga omstruktureringskostnader ges som anledning. 

ANNONS

Omsättningen sjönk 15,9 procent till 400,4 miljoner kronor (476,0).

Rörelseresultatet blev 2,8 miljoner kronor (17,1), med en rörelsemarginal på 0,7 procent (3,6).

”Rörelseresultatet belastas av omstruktureringskostnader om 37 miljoner kronor, vilket är något högre kostnader än vad som tidigare kommunicerats. Åtgärderna beror till största delen på att vi minskar vår exponering mot fordonsindustrin, vilket medför en ytterligare acceleration av vår strategiska förflyttning genom kompetensväxling och branschdiversifiering”, säger vd Markus Granlund i rapporten.

Resultatet före skatt var 1,4 miljoner kronor (15,4).

Resultatet efter skatt blev 1,1 miljoner kronor (11,9), en minskning med 90,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,06 kronor (0,69), vilket innebär en minskning med 91,3 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

Minskade investeringar från kunder


Vad gäller framtiden säger Markus Granlund:

”Våra kunders behov av effektiviseringsåtgärder och teknikskiften består, men på kort sikt har covid-19 inneburit en viss återhållsamhet i investeringar från de kunder som drabbats hårdast. Det är fortsatt en mycket osäker marknad och vi har snabbt vidtagit nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten”.

Semcon, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 400,4 476,0 -15,9%
Rörelseresultat 2,8 17,1 -83,6%
Rörelsemarginal 0,7% 3,6%
Resultat före skatt 1,4 15,4 -90,9%
Nettoresultat 1,1 11,9 -90,8%
Resultat per aktie, kronor 0,06 0,69 -91,3%