Det här jämnar ut maktbalansen mellan könen – enligt professor – då män oftare sitter på makten i det offentliga rummet.

ANNONS

”Egentligen tycker jag att det förändrar den syn vi har på makt och genus”, säger Sverker Sikström, professor i kognitiv psykologi vid Lunds universitet, till Dagens Nyheter som berättar om den nya studien som gjorts av forskare vid universiteten i Lund, Stockholm och Högskolan i Gävle.

Deltagarna var mellan 18 och 81 år, de flesta rekryterades via en webbtjänst och bodde framför allt i USA. Medelåldern på deltagarna i studien var cirka 36 år och i resultatet som framkommer tas ingen hänsyn till de medverkandes ålder, utbildning eller åsikter kring könsroller.

Sammantaget visar svaren att kvinnor upplever sig ha mindre makt i det offentliga livet medan män säger samma sak om privatlivet där det är kvinnorna som i första hand styr, enligt männen.

Båda könen: Privatlivet viktigast!

Både män och kvinnor anser också att det är viktigast med makt i den privata sfären.

Männens avsaknad av makt i privatlivet gör, enligt den här forskningen, att maktbalansen mellan könen jämnas ut då män har makten i det offentliga livet medan kvinnor sitter på makten privat.

”Den offentliga debatten har glömt bort makten i det privata livet. Det område som folk tycker är väsentligast. Det kan handla om att hur lätt det är att skaffa en romantisk partner, vem som tar ut skilsmässa, styrkan och storlek på nätverk av vänner, och vem som har kontakt med sina barn”, säger professor Sverker Sikström till DN.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Investerare missar jämställdhetsfrågan [DagensPS.se] »