Mindre än hälften av investerarna ”glömmer” att ställa krav på jämställdhet på sina portföljbolag.

Det här visar en enkät som har genomförts inom investerarnätverken Swedish Investors for Sustainable Development, SISD, och Global Investors for Sustainable Development, GISD, skriver Aktuell Hållbarhet (obs, betalvägg).

”Det handlar nog om en prioritering kring olika hållbarhetsområden om hur mycket investerarna kan följa och ställa krav kring. Transparens och dataåtkomst ökar vilket är bra men vi behöver alla, investerare och företag, ha tydligare målsättningar och uppföljning. Det finns mycket mer vi kan göra redan nu”, säger Handelsbanken Kapitalförvaltnings hållbarhetschef Karin Askelöf, som har varit med i arbetet med enkäten, till tidningen.

Det är inte så att jämställdhet inte är en prioriterad fråga för investerarna, men frågan ramlar ofta mellan stolarna ändå.

ANNONS
ANNONS

Endast 43 procent av de 34 respondenter som deltog i enkäten ställer krav på en jämställdhetspolicy i portföljbolagen och 35 procent har satt upp konkreta mål för sina investeringar, framgår det.

Läs även: Pinsamt dåligt med kvinnor i nya börsbolag [DagensPS.se] »