Nordea bedömer att den svenska ekonomin vänder uppåt och att hushållen gör comeback med ökad köplust.

ANNONS

”Svensk ekonomi är på väg ut ur en mild lågkonjunktur. Resursutnyttjandet faller visserligen i närtid, men tillväxten bottnar nu. Redan till hösten ser det ljusare ut då BNP-tillväxten ökar på bred front”, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

Nordea spår att BNP tillväxten kommer att uppgå till 1,1 procent i år och 1,9 procent nästa år. Under 2019 var tillväxten 1,1 procent enligt Nordeas bedömning.

Hushållen tar över som motor från exportsektorn, vilken tillfälligt utvecklas svagare. En dämpad världskonjunktur sätter sina spår och det dröjer till senare i år innan återhämtningen inom exportsektorn blir mer påtaglig, skriver Nordea.

”En stark utveckling på aktiemarknaden och bostadspriser som stiger har gett klirr i kassan för hushållen. Under tredje kvartalet i fjol var den finansiella förmögenheten hela 840 miljarder kronor högre än ett år tidigare. Det motsvarar närmare 40 procent av disponibel inkomst”, säger Annika Winsth.

ANNONS
ANNONS

Arbetslösheten väntas uppgå till 7,3 procent i år och 7,4 procent nästa år. Under 2019 var nivån 6,8 procent.