Betalkortsjätten Mastercard redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Omsättningen hamnar på 3,3 miljarder dollar och resultat per aktie 1,36 dollar. 

ANNONS

Omsättningen sjönk 19,5 procent till 3,3 miljarder dollar (4,1). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 3,254.

Bruttovolymen i dollar sjönk med 10 procent till totalt 1,4 biljoner dollar. Den så kallade cross-border volymen minskade 45 procent.

Justerat resultat per aktie blev 1,36 dollar (1,89), vilket är 18,4 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,149.

ANNONS
ANNONS
Mastercard, BUSD Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 3,3 3,254 1,4% 4,1 -19,5%
Resultat per aktie, justerat 1,36 1,149 18,4% 1,89 -28,0%

Konsensusdata från Bloomberg