Nu kritiserar Lagrådet regeringens nya pandemilag på en rad punkter. Lagen kan dock accepteras om en rad ändringar genomförs.

annons
annons

Kritiken framgick av Lagrådets yttrande över förslaget – som regeringen presenterade den 28 december.

Riksdagen ska börja behandla regeringens proposition om lagen den 4 januari. Sedan ska riksdagen ta beslut i frågan den 8 januari – för att lagen ska träda i kraft två dagar senare.

En av punkterna där kritiken framförs gäller – att riksdagen måste informeras snabbare när regeringen vill stänga verksamheter.

Kraftigare åtgärder

Socialminister Lena Hallengren säger till TT att Lagrådet även ser behov av möjligheter till kraftigare åtgärder för regeringen.

”Vi märker att ju längre tiden går så blir det svårare och svårare för människor att orka hålla i helt enkelt. Det delar vi med hela världen, att det är en plåga att leva så länge med avstånd och utan sociala kontakter. Vi behöver hitta nya sätt att få effekt”, säger hon, rapporterar Di.

Enligt Lagrådet måste det bli en lagstiftning som kan accepteras i alla delar, och Lena Hallengren vill ha åtgärder som är verksamma.

Regeringen kritiseras

Regeringen får kritik för dålig framförhållning och planering. Lagrådet konstaterar att redan när regeringen – genom ett tillfälligt bemyndigande under sommaren – fick rätten att stänga verksamheter, var det uppenbart att det behövdes en bättre anpassad pandemi-lagstiftning.

ANNONS
ANNONS

”Vi hade en väldigt snabb process tidigt i pandemin. Nu är det mycket bredare och större, och det har vi jobbat med en tid. När situationen sedan tilltar vad det gäller smittspridningen har vi gjort allt vi kan för att skynda på det arbetet,” säger Lena Hallengren.

Läs mer: Mårder angriper nya pandemilagen