Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar högre än väntat nettovinst.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 3 630 miljoner kronor (1 796), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 3 291. Proforma uppgick fjolårets omsättning till 3 204 miljoner.

Rörelseresultatet blev 1 240 miljoner kronor (476). Rörelsemarginalen var 34,2 procent (26,5). Proforma uppgick fjolårets rörelseresultat till 865 miljoner.

Justerat rörelseresultat var 1 196 miljoner kronor (proforma 993).

Resultatet före skatt var 896 miljoner kronor (118). Proforma uppgick fjolårets resultat före skatt till -18 miljoner.

Resultatet efter skatt blev 702 miljoner kronor (97), analytikerkonsensus 616. Proforma uppgick fjolårets nettoresultat till -77 miljoner.

Resultat per aktie hamnade på 5,33 kronor (1,32).

Kvartalets investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 2 385 miljoner kronor (proforma 1 287).

Operativt kassaflöde var 1 679 miljoner kronor (703).

Bolaget uppger att de fortsätter att leverera på ökade synergimål – synergivinster om 380 miljoner kronor per årsbasis har uppnåtts.

ANNONS
ANNONS

”Vi är nöjda med ett starkt andra kvartal och fortsätter successivt leverera förbättrade resultat inom alla delar av verksamheten. Vi har en solid investeringsnivå samtidigt som vi behåller avkastning, disciplinerad prissättning och höga inflöden i inkassoverksamheten. Vi levererar också på våra mål för ökade synergier, förbättrar våra kredithanteringsmarginaler och börjar se några tidiga tecken på organisk tillväxt i kredithanteringsomsättningen”, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef Intrum, i en kommentar.

”När vi blickar framåt ser vi flera positiva tecken på ett ökat momentum för verksamheten. Vi ser en attraktiv marknad där vi som den ledande europeiska aktören kommer kunna dra nytta av vår konkurrenskraft och diversifierade affärsmodell. Vi vet att det inte alltid kommer att vara en kontinuerlig uppåtgående trend, men vi är fortsatt övertygade om vår förmåga att kunna leverera alla våra 2020-mål ”, tillägger Mikael Ericson.

Intrum, Mkr Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 3 630 3 291 10,3% 1 796
Rörelseresultat 1 240 476
Rörelsemarginal 34,2% 26,5%
Resultat före skatt 896 118
Nettoresultat 702 616 14,0% 97
Resultat per aktie, kronor 5,33 1,32

Konsensusdata från Bloomberg