Detaljhandelsbolaget Ica ökade vinsten och omsättningen som väntat i det andra kvartalet och går vidare med utdelning.

ANNONS

Omsättningen steg 4,6 procent till 31 924 miljoner kronor (30 529). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 32 190.

Ebitda-resultat blev 2 775 miljoner kronor (2 284), med en ebitda-marginal på 8,7 procent (7,5).

Rörelseresultatet blev 1 454 miljoner kronor (975), väntat rörelseresultat var 1 448. Rörelsemarginalen var 4,6 procent (3,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 452 miljoner kronor (1 365), väntat var 1 448, med en justerad rörelsemarginal på 4,5 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 1 338 miljoner kronor (837), analytikerkonsensus 1 322.

Resultatet efter skatt blev 976 miljoner kronor (520).

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på 4,83 kronor (2,56).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4 021 miljoner kronor (3 068).

Gynnats av virusutbrottet

Enligt Ica har Ica Sverige gynnats av den pågående coronapandemin medan övriga segment påverkats negativt. Sammantaget bedöms effekten har varit -60 miljoner kronor på rörelseresultatet under perioden.

”Det slår dock lite olika och medan ICA Sverige gynnas av situationen, med ökad försäljning och resultat, har framförallt Apotek Hjärtat och Rimi Baltic haft ett betydligt tuffare kvartal. Den mycket höga tillväxten för e-handeln fortsätter i accelererande takt”, skriver vd Per Strömberg i rapporten.

Ica Sveriges e-handel ökade månad för månad. I juni var tillväxten 165 procent.

”Det framstår nu som mycket sannolikt att e-handeln har tagit ett utvecklingssprång i och med vårens händelser och att en stor del av den ökning som skett kommer att ligga kvar även när situationen har normaliserats. Våra pågående satsningar, med stort fokus på att möta denna utveckling med effektiva online-lösningar, framstår som allt viktigare, men kommer också att kräva stora insatser under kommande år”, skriver Ica-chefen.

Inte vuxit lika snabbt som marknaden

Han förklarar också differensen mot marknaden.

ANNONS
ANNONS

”ICA har en relativt sett större andel små och medelstora butiker spridda över hela landet. Många av dessa butiker har extra god tillväxt under semestertider när våra kunder spenderar mer tid i sina fritidshus. I år är det inhemska resandet på grund av restriktioner lägre än ett normalår, vilket tillsammans med kundernas ökade inköp i större butiker, utgör viktiga skäl till att vi även i andra kvartalet trots fortsatt hög tillväxt, inte riktigt har vuxit lika snabbt som marknaden.”

Ica, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 31 924 32 190 -0,8% 30 529 4,6%
EBITDA 2 775 2 284 21,5%
EBITDA-marginal 8,7% 7,5%
Rörelseresultat 1 454 1 448 0,4% 975 49,1%
Rörelsemarginal 4,6% 4,5% 3,2%
Rörelseresultat, justerat 1 452 1 448 0,3% 1 365 6,4%
Rörelsemarginal, justerad 4,5% 4,5% 4,5%
Resultat före skatt 1 338 1 322 1,2% 837 59,9%
Nettoresultat 976 520 87,7%
Resultat per aktie, kronor 4,83 2,56 88,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 4 021 3 068 31,1%

Konsensusdata från Factset

Di.se berättar att Ica efter publiceringen av kvartalsrapporten meddelar att man kallar till extrastämma för att ta beslut om en andra utdelning på 6 kronor per aktie.

”I april valde bolaget behålla den ursprungliga utbetalningen på 12 kronor, men att dela upp den i två utbetalningar. Avsikten var att kalla till en extrastämma i höst för att besluta om den andra utdelningen”, konstaterar tidningen.