”Den ukrainska delegationen och långivarnas ad hoc-kommitté höll detaljerade diskussioner i San Francisco. Samtalen fortsätter” skriver parterna i ett gemensamt uttalande.

ANNONS

Uttalandet kommer sedan Ukrainas finansminister och en rad bedömare varnat för att det snart är för sent att göra upp om en skuldlättnad för att undgå inställda betalningar från det krigshärjade landet.

En talesman för Ukrainas finansdepartement försöker tona ned krisläget. I ett mejl till TT skriver han att förvisso har det inte skett något genombrott, men det blev i alla fall ett gemensamt uttalande.

”Och det var bra att tonläget inte var negativt”, skriver han.

En uppgörelse om skuldlättnad med privata långivare på drygt 130 miljarder kronor på fyra år utgör en hörnpelare i det stödpaket som Ukraina beviljades av IMF, EU, USA och bland annat Sverige i våras.

Men hittills har regeringen i Kiev inte fått med sig långivarna, vars talan förs av en kommitté där den amerikanska kapitalförvaltaren Franklin Templeton är ordförande.

I tidigare kända förhandlingsutspel har långivarna erbjudit en skuldnedskrivning på cirka 5 procent av skulderna, medan Ukrainas finansminister Natalie Jareskos stab som utgångsbud krävde 40 procent.

Bedömare räknar med att en uppgörelse skulle kunna nås kring 15-20 procent, men risken anses av många stor för att det inte kommer att gå att göra upp.

ANNONS
ANNONS

Utöver själva skuldnedskrivningen kan skuldlättnaden göras med hjälp av lägre räntor eller längre löptider på lånen.

Nästa stora amortering på Ukrainas skuldberg kommer den 23 september, då ukrainska obligationer för 4,2 miljarder kronor löper ut. För att hinna få en uppgörelse godkänd av alla berörda parter tills dess måste den troligen vara klar denna vecka.