Småföretagen i Sverige behöver hjälp. Nu vill en Europaparlamentariker att även EU bör skicka stödåtgärder till småföretagen i hela unionen. Detta efter corunavirusets framfart.

ANNONS

Det är centerpartisten Frederick Federley som har skrivit en debattartikel i Göteborgsposten. Han konstaterar att nio av tio företag är småföretag som har svårare att få backning av finansiella institutioner. Det här blir kännbart när corunaviruset härjar..

”Det är därför extra viktigt att stödåtgärder på europeisk nivå snabbt blir verklighet. Annars riskerar vi att hamna i ett läge med ökad skuldsättning och uteblivna betalningar. I förlängningen leder det här till en varselvåg och konkurshot som kommer svepa in över småföretagen”, varnar Federley.

Han uppmanar samtidigt EU:s länder att inte agera protektionistiskt, utan hålla handeln öppen för att hålla igång ekonomin, trotss coronaviruset.

Ett exempel på oroade småföretag i EU kan hittas i vårt grannland Finland.

”Om efterfrågan på både exportmarknaderna och hemmamarknaden viker samtidigt kommer det att få allvarliga följder för små- och medelstora företag. De kommer då att tvingas till stora anpassningsåtgärder på grund av coronaviruset, säger Petri Malinen, nationalekonom på Företagarna i Finland till sajten Yle.

ANNONS
ANNONS

”Små och medelstora företag är ofta ännu mer beroende av globala logistikkedjor än stora företag. De fungerar i många fall som underleverantörer och monterar ofta ihop komponenter från olika delar av världen”, utvecklar Petri Malinen.