Danske Bank meddelar att Lars Mørch lämnar koncernledningen och banken. Han har varit anställd sedan 1999 och bland annat ansvarat för den baltiska verksamheten.

ANNONS

Bakgrunden till uppsägningen är att banken anklagats för penningtvätt genom sitt kontor i Estland. Filialen ska bland annat ha hjälpt Ryssland president Vladimir Putin och den ryska underrättelsetjänsten FSB.

”Jag respekterar Lars Mørch’s beslut att avgå. Även om de pågående utredningarna av de frågor som rör den estniska utländska portföljen inte har slutförts, står det nu klart att banken borde ha gjort grundligare utredningar tidigare. Sådana undersökningar skulle ha fått oss att förstå den fulla omfattningen av frågorna tidigare och lett till snabbare åtgärder. Vi har diskuterat den här situationen med Lars Mørch under de senaste veckorna”, säger styrelseordförande Ole Andersen.

Enligt tidigare uppgifter ska Danske Banks koncernledning ha fått kännedom om händelserna redan under 2013.

ANNONS
ANNONS

Lars Mørch kommer formellt att lämna sin anställning i slutet av oktober 2019, men fråntas sina ordinarie sysslor så fort som möjligt. Thomas F. Borgen kommer tills vidare överta hans ansvarsområden.