Vattenfall redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

ANNONS

Omsättningen sjönk 9,8 procent till 31 280 miljoner kronor (34 691).

Rörelseresultatet blev -7 027 miljoner kronor (2 869). Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 2 792 miljoner kronor (3 622).

Resultatet efter skatt blev -8 495 miljoner kronor (1 253).

Bolaget skriver att stora prisfall och ändrade marknadsförutsättningar, särskilt för kolkraft, resulterade i stora nedskrivningar.

Nedskrivningar uppgick till -10 599 miljoner kronor (0) och avser tillgångar inom rörelsesegment Heat och Wind.

ANNONS
ANNONS

Därutöver förmedlas det att Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall har beslutat att lämna Vattenfall. Styrelsen inleder rekryteringsprocessen av en efterträdare.

Vattenfall, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 31 280 34 691 -9,8%
Rörelseresultat -7 027 2 869
Rörelsemarginal 8,3%
Nettoresultat -8 495 1 253