Ett elbilsbatteri är inte något man reparerar i första taget, något som nu lett till att nästan helt nya elbilar skrotas när de fått minsta lilla skada. I sin tur ökar försäkringspremierna vilket minskat mervärdet av att ha en elbil.

ANNONS

I sin tur hamnar dessa batterier på skroten, vilket gör att den cirkulära ekonomiska modellen för elbilar inte riktigt går ihop.

Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Skrota bilar går emot hållbar hållbarhet

Många köper elbilar av hållbarhets- och miljöskäl. Det argumentet blir bestämt ihåligt ifall man tvingas kasta bort hela batteriet vid en mindre olycka.

Just batterier kan stå för upp till 50 procent av en elbils pris, varför försäkringsbolag hellre skrotar hela bilen när någonting händer.

En fråga om konstruktion

Vissa biltillverkare lägger mer tyngd på att utveckla batterier som är lättare att reparera, däribland Ford och General Motors.

ANNONS
ANNONS

Tesla kör i stället på det motsatta spåret – vars batteripaket beskrivs som helt irreparabel av experter.

För att kunna hålla försäkringspremier på en rimlig nivå, inte minst i takt med att elbilar tar en allt större marknadsandel, är det viktigt att batterier ska kunna repareras.

Antalet försäkringsärenden kommer bara att öka, något som innebär att något måste göras.

Alla fördelar försvinner

Ifall man skrotar en elbil i ett tidigt stadie försvinner alla fördelar i termer av utsläpp. Anledningen till det är att tillverkningen av en elbil är enormt påfrestande för miljön.

Elbilar måste således köras riktigt långt för att de ska löna sig.

ANNONS
ANNONS

Försäkringsbolaget Allianz påstår att 8 procent av deras försäkringskostnader kan härledas till elbilar, trots att de står för en väldigt liten andel av den totala andelen bilar.

I vissa fall skrotas elbilar även om batteripaketet bara är lite skadat, utan att en diagnos har gjort för att säkerställa att det faktiskt inte längre går att bruka.

Läs även: BMW satsar fortsatt på fossilt – trots lyckade elbilar [Dagens PS]
Läs även: Försäljningen av elbilar rasar – ”iskallt” [Dagens PS]