Regeringen vill ge sänkt dieselskatt för skogs- och jordbrukare i ett år framåt från med start den 1 juli, meddelar finansminister Mikael Damberg (S) på en pressträff.

ANNONS

”Det är en tillfällig åtgärd i en ovanligt svår situation för att hjälpa en näring som har drabbats mycket hårt av prisuppgångar på flera viktiga insatsvaror”, säger finansminister Mikael Damberg (S) enligt Dagens Nyheter.

”Det svenska jord- och skogsbruket har drabbats hårt av ökade kostnader på flera insatsvaror. Priserna på gödsel, foder och energi har ökat”.

Kostnaden för sänkt dieselskatt bedöms uppgå till cirka 700 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter. Regeringen vill också budgetera 300 miljoner som stöd till ”fjäderfä, grissektorn och växthusföretagen” i vårändringsbudgeten.

”Det här är en tillfällig åtgärd i en svår situation för att hjälpa en näring som drabbats mycket hårt. Fokus för regeringen har varit att snabbt kunna hitta stöd för de lantbrukare som har det tufft”, säger Damberg.

På längre sikt vill regeringen göra större satsningar på jordbruket i Sverige.

”I kommande strategisk plan för jordbrukspolitiken avsätts 60 miljarder kronor. Det svenska jordbruket är viktigt, vi ska vara stolta över det. Vi ser att fler nu väljer att köpa svenskt och den fortsättningen ska fortsätta”, säger landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Dieseln i Sverige nu dyrast i världen [Dagens PS]

Läs även: Nya hårda tag i Kina – mot matslöseri och hetsätande [Dagens PS]