Brittiska lyxbilstillverkaren Aston Martin minskade omsättningen och ökade förlusten i första kvartalet.

ANNONS

Omsättningen sjönk 59,9 procent till 78,6 miljoner pund (196). Den lägre försäljningen beror på påverkan från coronaviruset och att återförsäljare valt att minska sina lager.

Justerad ebitda-resultat uppgick till -46,9 miljoner pund (28,3).

Rörelseresultatet blev -76,7 miljoner pund (-3,2).

Justerat rörelseresultat utföll på -75,8 miljoner pund (-2,2).

Resultatet före skatt var -118,9 miljoner pund (-17,3).

ANNONS
ANNONS

Bolaget ger ingen guidning för helåret på grund av osäkerheten relaterat till coronaviruset.

Aston Martin, MGBP Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 78,6 196 -59,9%
EBITDA, justerat -46,9 28,3
EBITDA-marginal, justerad 14,4%
Rörelseresultat -76,7 -3,2
Rörelseresultat, justerat -75,8 -2,2
Resultat före skatt -118,9 -17,3